“Jedyna wolność to zwyciężyć samego siebie”

Fiodor Dostojewski

NASZE DZIAŁANIA

01

wsparcie podczas pobytu w instytucjach totalitarnych

02

przygotowanie do opuszczenia zakładu;

03

pomoc w odnalezieniu się w realiach życia codziennego po opuszczeniu placówki

04

wsparcie w walce z dyskryminacją związaną z faktem bycia osobą z wyrokiem

wyjscie-awaryjne-logo-7

Kogo wspieramy

Grupą docelową są nieletni i młodzi dorośli przebywający jak i opuszczający zakłady poprawcze oraz karne na terenie Polski. Wsparcie oferujemy również młodym obywatelom polskim, przebywającym w placówkach resocjalizacyjnych na terenie Unii Europejskiej.

Aktualności